Soubor služeb cestovního ruchu, které jsou Vám nabízeny, představují zájezd podle zákona č. 159/1999  Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, který provádí směrnici (EU) 2015/2302.

 

Budete moci uplatnit veškerá práva, která pro Vás vyplývají z právních předpisů Evropské unie týkajících se zájezdů. Cestovní kancelář CESTOVNÍ KANCELÁŘ NYKAR s.r.o., IČ 25707833, se sídlem Pod Krejcárkem 975/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, ponese plnou odpovědnost za řádné poskytnutí služeb zahrnutých do zájezdu.

 

Cestovní kancelář CESTOVNÍ KANCELÁŘ NYKAR s.r.o., IČ 25707833, se sídlem Pod Krejcárkem 975/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, má ze zákona povinnost zajistit ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky nebo bankovní záruka), na základě které Vám budou vráceny uskutečněné platby za služby, které Vám nebyly poskytnuty z důvodu jejího úpadku, a pokud je součástí zájezdu doprava, bude zajištěna Vaše repatriace.

 

Základní práva zákazníka podle zákona č. 159/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 

 • Před  uzavřením  smlouvy  o  zájezdu  obdrží  zákazník  všechny  nezbytné informace o zájezdu podle  §   9a   zákona   č.   159/1999  Sb.,  o  některých   podmínkách   podnikání   a   o   výkonu některých  činností  v  oblasti  cestovního  ruchu,  ve  znění pozdějších předpisů, tj. např. místo určení cesty nebo pobytu, dopravní prostředky, ubytování, stravování a další. 
 • Cestovní   kancelář   odpovídá   zákazníkovi   za   řádné   poskytnutí   všech   cestovních   služeb zahrnutých ve smlouvě o zájezdu. 
 • Zákazník  obdrží  telefonní  číslo  pro  naléhavé  případy  nebo  údaje  o  kontaktním místu, kde se  může  spojit  s  cestovní  kanceláří  nebo  cestovní agenturou, která zprostředkovala prodej zájezdu. 
 • Zákazník  může  s  přiměřeným  předstihem  a  případně   po   uhrazení   dodatečných  nákladů postoupit smlouvu o zájezdu na jinou osobu.
 • Cenu zájezdu lze zvýšit jen v případě  konkrétního  zvýšení nákladů  (například  cen  pohonných hmot) a  pokud  je  to  výslovně  stanoveno  ve  smlouvě  o zájezdu, a to nejpozději 20 dní před zahájením  zájezdu.  Překročí-li  cenové  zvýšení  8 %  ceny  zájezdu, může zákazník od smlouvy odstoupit. Vyhradí-li si cestovní kancelář právo na zvýšení ceny zájezdu, má zákazník v případě snížení příslušných nákladů právo na slevu z ceny zájezdu.
 • Zákazník  může  od  smlouvy  odstoupit  bez placení odstupného (storno poplatku) a získat zpět veškeré platby,  pokud  došlo k výrazné změně jakéhokoliv zásadního prvku zájezdu s výjimkou ceny.  Pokud  cestovní  kancelář  před  zahájením  poskytování  zájezdu  tento  zájezd zruší, má zákazník právo na vrácení ceny zájezdu a případně na náhradu škody.
 • Zákazník  může  od  smlouvy  odstoupit   bez   zaplacení   odstupného  (storno poplatku)  před zahájením  zájezdu,  jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí   nastaly  nevyhnutelné   a  mimořádné   okolnosti,   které  mají  významný  dopad  na poskytování  zájezdu  nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu (například vyskytnou-li se v místě určení cesty nebo pobytu závažné bezpečnostní problémy, které by mohly zájezd ovlivnit). 
 • Zákazník  může  před  zahájením  poskytování  zájezdu od smlouvy odstoupit, pokud zaplatí přiměřené a zdůvodnitelné odstupné (storno poplatek).
 • Pokud nelze po zahájení poskytování zájezdu poskytnout jeho podstatné prvky v souladu se smlouvou,  musí  být  zákazníkovi  nabídnuto  vhodné  náhradní  řešení  bez dalších nákladů. Zákazník může od smlouvy odstoupit  bez  zaplacení  odstupného  (storno poplatku), pokud nejsou  služby  poskytovány  v  souladu  se  smlouvou,  přičemž  tato  skutečnost  podstatně ovlivňuje   plnění  služeb  zahrnutých  do  zájezdu  a  cestovní  kancelář  neposkytla   vhodné náhradní řešení. 
 • V případě neposkytnutí nebo nesprávného  poskytnutí  služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu má zákazník právo na slevu z ceny zájezdu, náhradu škody nebo obojí.
 • Cestovní  kancelář  má  povinnost  poskytnout pomoc, pokud se zákazník ocitne v nesnázích.
 • Ocitne-li  se  cestovní  kancelář  v  úpadku, bude zákazníkovi vrácena zaplacená záloha nebo cena  zájezdu  včetně  ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případě neuskutečnění zájezdu, nebo  rozdíl  mezi  zaplacenou  cenou  zájezdu  a  cenou  částečně  poskytnutého  zájezdu  v případě,  že  k  úpadku došlo po zahájení poskytování zájezdu. Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku  po  zahájení  poskytování  zájezdu  a je-li součástí zájezdu doprava, bude zajištěna   repatriace  zákazníka. Cestovní kancelář CESTOVNÍ KANCELÁŘ NYKAR s.r.o., IČ 25707833, se sídlem Pod Krejcárkem 975/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, si zajistila ochranu pro případ úpadku pojištěním u subjektu ERV Evropská pojišťovna, a. s., se sídlem Křižíkova 237/36a, Praha 8, Česká republika, IČ 49240196, telefon: +420 221 860 632, email: JLIB_HTML_CLOAKING .  Na  tento  subjekt  se  zákazník  může  obrátit  v  případě,  že  byly  služby  odepřeny z   důvodu úpadku cestovní kanceláře.

 

Směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady (EU) 2015/2302 je provedena v českém právním

řádu  zákonem  č.  159/1999 Sb.,  o  některých podmínkách podnikání a o výkonu některých

činností  v  oblasti  cestovního  ruchu,  ve  znění  zákona  č.  111/2018  Sb., a § 2521 až 2549a

zákona  č.  89/2012 Sb.,  občanský zákoník, ve znění zákona č. 111/2018 Sb., dostupnými na

webových  stránkách    Ministerstva   pro  místní  rozvoj  (http://www.mmr.cz),  tato  forma

zveřejnění má informativní charakter.

Webcamera CK Nykar


Aktuální teploty na Cresu

26.10. 11:40
Teplota moře17,0 °C
Teplota vzduchu ve stínu13,8 °C
Pocitová teplota ve stínu13,8 °C
Tlak1 018,3 hPa
Směr větruS
Rychlost větru0,0 km/h

Akce pořádanéna Cresu

Nejsou pořádány žádné akce.


Prohlédněte si fotografie, které pořizují naši průvodci na všech akcích pořádaných na Cresu.

Sezony 2001-2020


Předpověd počasí pro Cres

Předpověď počasí


Předpověď počasína zítra

Předpověď počasí na 27.10.2021 pro severní Jadran, oblast ostrova Cres a Lošinj.

Minimum: 13 C°
Maximum: 17 C°

Podrobnější předpověď včetně sedmidenní naleznete zde.


Historie počasí

Údaje o počasí v Chorvatsku na Cresu naleznete zde.